Cuijk, Cuijkse Cantheelen

De Cuijkse Cantheelen is een prachtige nieuwe wijk in wording aan de oostkant van Cuijk. De wijk ligt tussen het indrukwekkende rivierenlandschap van de Maas en het centrum van Cuijk. Een nieuwe wijk voor jong, oud zorgbehoevend en zorgeloos.

Planning bouw
De Cuijkse Cantheelen is een groot project. Daarom wordt het project ontwikkeld in zes fasen in een periode van zo’n 12 jaar. In 2011 is gestart met de realisatie van de eerste woningen. 

Fase 1 - hof 5A Opgeleverd 2012 / hof 5B in voorbereiding
Hof 5 bestaat uit twee delen. Deel A is gerealiseerd op de hoek Vorstendom – Deken vd Ackerhof en bestaat uit dertien huurappartementen en ruim 400 vierkante meter commerciële ruimten (commerciële ruimten zijn opgedeeld in vier compartimenten). Deel B bestaat uit zeventien appartementen en dit deel is nu in voorbereiding.

Fase 2 - hof 2 en 3 Opgeleverd 2015
Verspreid over deze twee hoven heeft Zorgcentra Pantein haar intrek genomen in wooncomplex Castella. Naast Pantein zijn er ook woningen van Mooiland gebouwd: grondgebonden eengezinswoningen, huurappartementen, koopappartementen en huur stadswoningen. Daarnaast is er in deze fase multifunctionele accommodatie ‘t Fort opgenomen. Door het diverse aanbod van woningen komt er een gevarieerde wijk. Naast een gebied met hoogwaardige zorgvoorzieningen is er ook ruimte voor gezinnen. Een plek waar iedere bewoner van Cuijk, jong en oud, kan genieten. Uniek in het project zijn de twee openbare dektuinen met uitzicht op de Maas en toegang tot de Maasboulevard.

Fase 3 - hof 4 Opgeleverd 2016
Hof 4 bestaat uit het Wooncomplex Vicus en ligt aan de Deken vd Ackerof en de nieuwe straat Cantheelen. Het complex is gerealiseerd op de locatie waar voorheen zorgcomplex ‘Maartenshof’ stond. De 54 huurappartementen in dit complex hebben als achtertuin de Maas en liggen op loopafstand van de talrijke voorzieningen in het centrum van Cuijk.

Fase 4 – Hof 5B en Hof 7A zijn momenteel in voorbereiding.
Er worden in Hof 5B 17 huurappartementen op de hoek Deken vd Ackerhof en Cantheelen gebouwd. In Hof 7A komen 10 nultreden huurwoningen. In 2022 wordt gestart met de bouw van de appartementen en nultreden woningen.

Op de projectpagina van de website van woningcorporatie Mooiland vindt u een uitgebreide toelichting. Interesse in een huurwoning? Via deze projectpagina kunt u zich aanmelden voor de interesselijst.

Hof 7B en Hof 7C – koopwoningen CPO
Mooiland heeft de grond in de hoven 7B en 7C overgedragen aan de gemeente Cuijk. Voor de bouw van deze (koop)woningen heeft de gemeente Cuijk een overeenkomst gesloten met 2 particuliere initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Voor alle patiowoningen die hier worden gebouwd zijn kandidaat kopers. De bouwwerkzaamheden zijn in 2021 gestart. Mooiland heeft verder geen rol meer in deze projecten.

Hof 1 en Hof 6 – koopwoningen derden
Verspreid over hof 1 en hof 6 zijn nog zo’n 75 koopwoningen voorzien. Deze koopwoningen zal Mooiland niet zelf bouwen, maar hiervoor wordt de grond door Mooiland verkocht. Wie deze grond zal kopen en de woningen gaat ontwikkelen is nog niet bekend. Op dit moment is daarom over de invulling en planning van de koopwoningen nog geen informatie te geven. Eind 2021 verwacht Mooiland meer zicht te krijgen op het verdere verloop.

Voor meer informatie: www.mooiland.nl

Verkaveling en fasering, Cuijke Cantheelen

Klik op een kavel voor informatie

Legenda

Te koop
In optie
In ontwikkeling
Verkocht
Cuijk, Cuijkse Cantheelen
foto Daniëlle Wessels Daniëlle Wessels Team Ruimtelijk Beleid | gemeente Land van Cuijk