Beers, Prinsenstal

Waar:
Deze locatie ligt aan de Prinsenstal te Beers.
Omdat er hoogteverschillen zitten in het plan en op de kavels, is een verkavelingstekening met hoogtes toegevoegd onder “Bijlagen”.

Wat voor soort woning:
Er zijn elf zelfbouwkavels beschikbaar voor verkoop aan particulieren, waarvan:

  • vijf kavels voor de bouw van een vrijstaande woning (500, 501, 504, 507 en 510) en
  • zes kavels voor de bouw van een half vrijstaande woning (502 en 503, 505 en 506, 508 en 509)

Voor de kavels 500 en 501 is een herziening van het bestemmingplan van toepassing. Zie hiervoor het bestemmingsplan: Beers NB, CPO-2, herziening 2 kavels Prinsenstal.

Voor deze twee kavels geldt dat de woningen in één bouwlaag zonder kap moeten worden gerealiseerd.

Voor de overige kavels geldt het bestemmingsplan: Beers NB, CPO-2.
Hier zijn de bouwmogelijkheden ruimer.

Wanneer:
De inschrijftermijn is inmiddels gesloten. Op 7 november a.s. wordt via loting door een notaris de aanbiedingsvolgorde bepaald. Alle gegadigden ontvangen een uitnodiging om de loting via teams bij te wonen.

Daarna worden de gegadigden op basis van de lotingsvolgorde benaderd. Alle ingeschrevenen die voldoen aan de voorwaarden vermeld op het inschrijfformulier, hebben op deze manier gelijke kansen bij de loting.

foto Marijke van Casteren Marijke van Casteren verkoopmedewerker bouwkavels | gemeente Land van Cuijk