Sloop en nieuwbouw ‘SteRaKo’ te Boxmeer

Vrijdag 23 februari 2024

Overeenkomst ondertekend
De eigenaar van enkele percelen/gebouwen in de STEenstraat, de RApenstraat en de KOorstraat, Pieter Vloet, bereidt een bouwinitiatief voor. Het gaat om de locatie Steenstraat 80 – 82 en enkele naastgelegen percelen aan de Rapen- en Koorstraat. De eigenaar heeft de bestaande bebouwing inmiddels laten slopen. Hij wil er twaalf appartementen en twee commerciële (winkel)ruimten realiseren, inclusief parkeerruimte op eigen terrein. De gemeente Land van Cuijk is blij met deze ontwikkeling en heeft besloten om met de eigenaar een overeenkomst te sluiten.
Inmiddels is door architect Bart van den Hork van De Witte Oss een reeds door de commissie ruimtelijke kwaliteit goedgekeurd ontwerp gemaakt.

Overeenkomst
In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan en over een planschaderegeling. Ook afspraken over de kosten die gemaakt moeten worden om het bouwproject in te passen in de bestaande situatie zijn in de overeenkomst verankerd. Een andere belangrijke afspraak is het vastleggen van het parkeren op eigen terrein. Binnen het plan dienen ten minste 26 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Zie voor meer informatie over het plan: 
Boxmeer, SteRaKo (Steenstraat – Rapenstraat – Koorstraat) (project derden)

Terug naar nieuwsoverzicht