Vierlingsbeek, 't Hulder

Waar:
Locatie ’t Hulder ligt in de kom van Vierlingsbeek. In het verleden heeft hier de gemeentewerf gestaan. Op deze locatie is een kleinschalige inbreiding met woningbouw mogelijk gemaakt.

Type woning:
Het plangebied voorziet in de uitgifte van 13 gemeentelijke bouwkavels voor levensloopbestendige en/of levensloopgeschikte woningen met een duurzaam woonmilieu. In dit plan mag slechts in één bouwlaag worden gebouwd. Ook is er sprake van een beeldkwaliteitsplan.

Definitief stedenbouwkundig plan met bebouwingssuggestie

Wanneer:
Op bovenstaand kaartje is de status van de kavels aangegeven.

Klik op een kavel voor informatie
Vierlingsbeek, 't Hulder
foto José van Uden José van Uden verkoopmedewerker bouwkavels | gemeente Land van Cuijk